Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Punt Uit Spaarne ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Punt Uit Spaarne en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN Crossfit Punt Uit B.V.

Art. 1 Toepasbaarheid
Deze volgende algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle leden van CrossFit Punt Uit
B.V. Alle leden worden geacht deze algemene
voorwaarden te hebben gelezen en begrepen. Na
het ondertekenen gaat het lid ermee akkoord
gebonden te zijn aan deze algemene
voorwaarden.

Art. 2 Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt bepaald door een
overeenkomst met CrossFit Punt Uit, waarbij het
lid gerechtigd is om deel te nemen aan het
aantal klassen dat is gekoppeld aan het
lidmaatschapsniveau dat in het contract is
vastgelegd.

Art. 3 Lidmaatschapskosten
Elk lid betaalt een bedrag die relevant is
voor hun type lidmaatschap. Alle kosten dienen
vooraf te worden betaald en zullen automatisch
worden verzameld via maandelijkse termijnen.
CrossFit Punt Uit B.V. behoudt zich het recht
de lidmaatschapskosten periodiek te verhogen.

Art. 4 Duur en beëindiging van het
lidmaatschap
Een lidmaatschap bestaat uit een periode van
een (1), drie (3), zes (6) of twaalf(12) maanden, zoals
beschreven in het contract. Het lidmaatschap
wordt automatisch verlengd met een (1) maand aan het einde van
deze periode met inachtneming van een (1) maand opzegtermijn tegen de geldende tarieven op het
moment van verlenging. Een lid kan zijn
lidmaatschap schriftelijk opzeggen door een e-mail te sturen naar
info@crossfitspaarne.nl. Rekening houdend dat het lidmaatschap een (1) maand opzeg termijn heeft.

Art. 5 Tussentijdse wijzigingen in
lidmaatschap tijdens de lidmaatschapsperiode
Leden kunnen op elk moment hun lidmaatschap
upgraden, via de software die door CrossFit Punt Uit
B.V. aan haar leden wordt geleverd. Het is
onmogelijk om een lidmaatschap te upgraden,
downgraden, annuleren of pauzeren tijdens een
maand die al is gestart; eventuele wijzigingen
in het lidmaatschapstype gaan pas aan het
begin van de volgende maand van kracht.

Art. 6 Pauzeren lidmaatschap
Het lidmaatschap kan op elk moment tijdens een
actief lidmaatschap worden gepauzeerd. De
minimale duur van een lidmaatschapspauze is
een volledige kalendermaand met een maximale onderbreking van 60 dagen en treedt in
werking op de eerste van de opvolgende maand.
Alle pauzes van een lidmaatschap kunnen door middel van een e-mail aan
info@crossfitspaarne.nl worden medegedeeld.
Een lidmaatschap kan niet voor onbepaalde tijd
worden onderbroken. Hierom is een einddatum
van de lidmaatschapspauze verplicht. Op de 1e
van de maand dat het abonnement weer in
werking wordt gesteld zal het lid automatisch
worden gefactureerd zonder mogelijkheid op
restitutie.

Art. 7 Lessen

CrossFit Punt Uit B.V. behoudt zich het recht

voor om geplande lessen uit te stellen of te

annuleren zonder enige terugbetaling of
compensatie in verband met feestdagen,
vakantietijd, wegens een gebrek aan ingelogde
atleten, bij ziekte van een coach, overmacht
situaties, onvoorzienbare omstandigheden of
andere gebeurtenis buiten de redelijke
controle van CrossFit Punt Uit
B.V.

Art. 8 Gedrag van leden
Leden zijn verantwoordelijk voor een redelijk
gebruik van de materialen en faciliteiten van
CrossFit Punt Uit
B.V. Leden zijn aansprakelijk
voor schade aan eigendommen die ontstaat als
gevolg van nalatig of opzettelijk gedrag.
Agressief, ruw of anderszins onaanvaardbaar
gedrag kan leiden tot beëindiging van het
lidmaatschap. CrossFit Punt Uit
B.V. en haar coaches zijn verantwoordelijk voor het product
en hebben daarom volledige autoriteit in
definitieve besluiten.

Art. 9 Aansprakelijkheid
Leden maken op eigen risico gebruik van de
faciliteiten en het materiaal van CrossFit Punt Uit
B.V. CrossFit Punt Uit
B.V. of een van de coaches aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor
enig letsel of overlijden van een lid dat de
faciliteiten van CrossFit Punt Uit B.V.
gebruikt of deelneemt aan de lessen. Leden
vrijwaren CrossFit Punt Uit B.V. voor enige
aansprakelijkheid jegens een derde partij die
geen verband houdt met hun dienstverlening.

Art. 10 Fotografisch materiaal
Leden geven CrossFit Punt Uit B.V. toestemming
om afbeeldingen (fotografisch of anderszins)
van groepen en/of individuen te gebruiken,
terwijl zij deelnemen aan evenementen, lessen
en gebruik maken van de faciliteiten van
CrossFit Punt Uit B.V. voor publicatie of
promotie doeleinden. Het gebruik van
afbeeldingen kan mogelijk worden aangetekend.

Art. 11 Videomateriaal
Leden geven CrossFit Punt Uit B.V. toestemming
om videobeelden van groepen en/of individuen
te gebruiken, terwijl zij deelnemen aan
evenementen, lessen en gebruik maken van de
faciliteiten van CrossFit Punt Uit B.V. voor
publicatie of promotie doeleinden. Het gebruik
van videobeelden kan mogelijk worden
aangetekend.

Art. 12 Privacy en gegevensopslag
Alle persoonlijke gegevens die worden
verzameld, worden uitsluitend voor interne
doeleinden gebruikt. Persoonsgegevens zullen
niet worden doorgegeven aan derden voor winst,
in overeenstemming met de algemene wetgeving
inzake gegevensbescherming. Persoonlijke
gegevens worden veilig opgeslagen bij CrossFit Punt Uit
B.V. en bij onze partner SportBit
Manager, met wie wij een
gegevensverwerkingsovereenkomst hebben die
zorgt voor de veilige opslag en het gebruik
van persoonlijke gegevens. CrossFit Punt Uit B.V.
coaches en -medewerkers die toegang hebben tot
persoonlijke gegevens, hebben alleen toegang
tot deze informatie voor interne doeleinden en
niet voor persoonlijk belang of financieel
gewin. Alle medewerkers die toegang hebben tot
persoonlijke gegevens zullen bij eventueel
gebruik dit rapporteren aan de
gegevensbeschermingsfunctionaris van CrossFit Punt Uit
B.V.. Alle persoonlijke gegevens die zijn
opgeslagen, gebruikt en geanalyseerd, zullen
worden gemeld in een actueel overzicht van
verwerkingsactiviteiten onder
verantwoordelijkheid van CrossFit Punt Uit B.V.
zoals vereist in Artikel 30 van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.